Usluge / Građanstvo

Građanstvo

 • Savjetodavno-instruktivni poslovi:
  • Izrada raznih elaborata, ugovora i zahtjeva za kredti;
  • Izrada godišnje prijave poreza na dohodak;
  • Savjeti vezani za osnivanje trgovačkog društva, obrta, slobodnih zanimanja i neprofitnih organizacija
 • Poslovi platnog prometa:
  • Virmansko plaćanje (kunsko, devizno)
  • E-plaćanje (kunsko, devizno)
  • Slanje potvrda o izvršenim plaćanjima putem faksa ili e-mail-om
 • Ostali poslovi:
  • Skladištenje dokumentacije;
  • Poslovi izrada računa, kalkulacija i drugih dokumenata;