Usluge / Kućanstva

Kućanstva

 • Obračun osobnih dohodaka
  • Izrada platnih lista s obračunom poreza i doprinosa;
  • Izrada – obračun naknada kao i drugih primanja vansjkih suradnika s obračunom poreza i doprinosa;
  • Izrada obracsa RS-m i dostava istog Fina-i – mjesečno;
  • Izrada izvještaja ID, IPP, IDD, te dostava Poreznoj upravi – mjesečno;
  • Vođenje analitičke evidencije plaća djelatnika;
  • Izrada IP obrasca te dostava istog Poreznoj upravi – godišnje;
  • Izrada obrasca M-4 te dostava istog Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje
 • Poslovi platnog prometa:
  • Virmansko plaćanje (kunsko, devizno)
  • E-plaćanje (kunsko, devizno)
  • Slanje potvrda o izvršenim plaćanjima putem faksa ili e-mail-om
 • Ostali poslovi:
  • Poslovi izrade dokumentacije u svrhu prijave i odjave radnike;
  • Skladištenje dokumentacije;
  • Poslovi izrada računa, kalkulacija i drugih dokumenata;